Velkommen til Villysstudiekreds.dk

BK46 og BK 47

Gamle familiefotos bliver gjort levende, og en historie kan fortælles, ved granskning af de oplysninger, der gemmer sig i arkiverne.

Under Ældre Sagen på Frederiksberg har der siden 2006 været etableret en studiekreds for erfarne amatørslægtsforskere. Vi har meget forskellig baggrund for vores engagement, men vi brænder alle sammen for sagen.

Studiekredsen har for øjeblikket 12 deltagere, så der er ikke en plads til nye. Kun ved udmeldelse af studiekredsen kan nye komme til. Det begrænsede antal deltagere skyldes antallet af PC´ere i Ældre Sagens EDB lokale.

Arbejdet i studiekredsen består først og fremmest af to ting:

  • Egen slægtsforskning.
    Vi arbejder med slægtsforskningsprogrammet Brothers Keeper og bruger i stor udstrækning internettet til at finde vores data. Så vi har alle efterhånden udviklet stort kendskab til brugen af computere til slægtsforskning. Vi tager også af og til på en lille ekskursion til relevante steder. Vi har stor glæde af at kunne hjælpe hinanden. Lige for tiden arbejder vi på at få etableret denne hjemmeside.
  • Indtastning af data til Dansk Demografisk Database.
    Under Dansk Data Arkiv i Odense i samarbejde med DIS Danmark har der de sidste 20 år fundet indtastning af relevante arkiver sted. Efter indsendelse af færdige indtastninger bliver databasen hurtigt forøget med de indsendte indtastninger og bliver således større og større for hver dag. Som noget helt enestående for Danmark er databasen stillet gratis til rådighed for alle brugere. Vi har i Studiekredsen været med til at færdigindtaste Folketællingerne 1850 og 1880. Lige nu arbejder vi med Folketælling 1860. Man er også begyndt at indtaste de gamle kirkebøger men er ikke nået så langt som med folketællingerne.

For nybegyndere i slægtsforskningen har Ældre Sagen på Frederiksberg af og til opslået begynderkurser i slægtsforskning på internettet. Deltagelse kræver medlemskab af Ældre Sagen. Opslag sker i Ældre Sagens medlemsblad og på Ældre Sagens hjemmeside.

Her er nogle relevante links:

http://kommunesider.aeldresagen.dk/5/Frederiksberg/Frederiksberg/Sider/default.aspx   om medlemsaktiviteter på Frederiksberg.

http://www.ddd.dda.dk/  Dansk demografisk Database, hvor man kan finde søgedatabaserne.

http://www.sa.dk/ao/  Statens Arkivers ArkivalierOnline med de originale kilder.

http://www.slaegtogdata.dk/  DIS Danmarks Hjemmeside.

Med venlig hilsen
Ulrik Liberoth
ulrik@liberoth.dk